A termelés logisztikai rendszer megvalósítása Eu-s pályázati finanszírozásból
A Vonalkód Rendszerház Európai Uniós pályázatot nyert a LOG4pro mintarendszer kidolgozására a termelési és termeléssel kapcsolatos belső logisztikai folyamatok informatikai támogatására.

Projekt neve: „Korszerű automatikus azonosítási technológiákat integráló ipari adatkoncentrátor hálózat és ezen alapuló intelligens termelés logisztikai rendszer "

Projektazonosító: KMOP-1.1.4-11/A-2011-0006

Projekt időtartama: 2011. április 1.-2013. március 31.

Projekt támogatása: A projekt összköltsége 167 888 287 Ft, melyből maximális támogatás 70 418 858 Ft.

Projekt leírás: Mintarendszer kidolgozása a termelési és termeléssel kapcsolatos belső logisztikai folyamatok informatikai támogatására.

A mintarendszer három szakterületen végzett tevékenységünk tapasztalatait igyekszik összegezni, melyek;
  • a logisztikai folyamatszervezés,
  • az alkalmazott informatika, adatmenedzsment
  • és az automatikus azonosítás technológia

Ennek az elgondolásnak megfelelően az elkészítendő rendszer részei az alábbiak:
  • Egy intelligens, korszerű rendszerszervezési technológiákat magába integráló módszertan a partnerek logisztikai igényeinek feltárására, valamint az ennek megfelelni tudó folyamatok megtervezésére
  • A fenti módon megtervezett logisztikai folyamatok informatikai támogatására alkalmas egységes hardver-, és szoftver környezet mely az aktuális elvárásoknak megfelelően dinamikusan alakítható, testre szabható. A tervezett rendszer képes a gyártás közben keletkező adatok gyűjtésével és az adminisztratív adatok kombinálásával valós időben pontos képet adni az adott cég anyagi folyamatairól, a különböző készültségi állapotú készletekről, azok fizikai elhelyezkedéséről. Ezáltal áttekinthetővé, követhetővé, elemezhetővé és végül irányíthatóvá válnak a belső logisztikai folyamatok. A rendszer kialakításának célja az is, hogy a folyamatelemekre vonatkozóan gyűjtött adatokat maguknak a folyamatoknak - a módszertanban meghatározott szempontok szerinti - optimalizálására is felhasználja, így folyamatos felügyelet alatt tartva ezeket.
  • A rendszer integráns része az automatikus azonosítási technológia minél szélesebb körű alkalmazása annak biztosítására, hogy a gyárban mozgó logisztikai egységek követése, irányítása a lehető legkevesebb emberi ráfordítással (élő munka, és odafigyelés) a legpontosabban megtörténjen a fizikai folyamatok megtörténtével azonos időben.

Kedvezményezett: Vonalkód Rendszerház, Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 177.
Tel.: 06 1 436 7575
www.vonalkod.hu

Közreműködő: MAG -Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.1139 Budapest, Váci út 83.
Tel.: 06 40 200 617
www.magzrt.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Támogató, irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító HatóságNemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP IH
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: 06 40 638 638
www.nfu.hu

Vonalkód Rendszerház Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | Tel.: (+36 1) 436 7575 | Fax: (+36 1) 436 7555 | E-mail: info@vonalkod.hu