Alapanyag tárolás, előkészítés

A termeléshez szükséges anyagok és a félkész termékek egy része vásárolt áruként, küls? beszállítóktól kerül be a gyártó céghez. A szállítmányérkeztetés, azonosítás, ellen?rzés, min?sítés, átvétel, tárolási egység képzés, betárolás, helyre mozgatás lépései közben nagyon sok adatbevitelre, ellen?rzésre van szükség. A beérkez? szállítási egységek automatikus azonosítását - amely a kés?bbi adatgy?jtéshez és nyomonkövetéshez (traceability) elengedhetetlen - a folyamatok irányítását, dokumentálását végzi a LOG4pro alapanyag kezelési modulja. A LOG4pro rendszerben használt folyamatoptimalizáló algoritmusok követik azt a lean rendszerekben használt általános elvet, mely szerint: „Az a m?velet mely nem teremt értéket a termék vev?je számára, az veszteséget okoz a termék gyártójának.”


A LOG4Pro által irányított anyagraktárak f?bb jellemz?i az alábbiak:

  • többféle betárolási stratégia használata, lokációgazdálkodás, (súly-, térfogat-kapacitás szerinti betárolás, anyagcikkszámhoz rendelhet? preferált zónák használata… stb.),
  • optimalizált betárolás vezérlés (pl. mozgatások számának minimalizálása, bejárási útvonalhossz minimalizálása),
  • különböz? tárolási-, és kezelési módok használata (targoncás-tömbös, targoncás, vagy sz?kfolyosós magas raktári állványos, kézi kiszolgálású galériás),
  • Cross-docking lehet?ség,
  • átcsomagolás, szállítási-, és tárolási egységek közötti váltás vezérlése (adatok láncolása a logisztikai egységek váltása közben),
  • különböz? kitárolási stratégiák kezelése, FIOF, FEFO, logikai egységek együtt tartása (pl. öntvény adagszám összetartás, gyártói LOT összetartás).
Az alapanyag kezelés modul speciális kiegészít?je a beérkeztetés, ellen?rzés adatait összegz? beszállítói min?sítést végz? alrendszer, amely ISO min?ségirányítási rendszer el?írásainak is megfelel, és amely lehet?vé teszi:
  • a szabványos statisztikai mintavételi szabályok követését,
  • a vizsgálati eredmények alapján a beszállítók osztályba sorolását,
  • a termékek/beszállítók osztályozása alapján az átvételi mintavétel szabályozását.

Az alapanyag-kezelési folyamat f?bb lépései:


Alapanyag bevételezés/betárolás: Mobil adatgy?jt? vagy vonalkódolvasó készülékek segítségével a beérkez? logisztikai egységek információi bekerülnek a LOG4pro rendszerbe úgy, hogy minden egység egyedi azonosítót kap a kés?bbi nyomon-követhet?ségért (traceability). Ehhez az azonosítóhoz rendeli a rendszer az egység jellemz? adatait. (pl. beszállító cég, beérkezés id?pontja, min?ségi ellen?rzés adatai, min?ségi státusza), gyártói lot/sarzsszám stb.) A raktári tárolási helyet a rendszer a kiválasztott betárolási stratégia és optimalizáló eljárások használatával határozza meg.

Alapanyag el?készítés gyártásba adásra/anyagkiadás/kitting: A gyártási anyagellátási rendszer feladata a termelés anyagigényeinek folyamatos kielégítése. A folyamat kell?en gyors, jól irányított és visszakövethet? (traceability) kell, legyen ahhoz, hogy a lean elveinek is megfeleljen. Mindezt persze a felhasznált er?források (anyagkezel? személyzet, használt gépek, csomagolóanyag, tárolt készlet) lehet? legalacsonyabb szinten való tartásával kell megvalósítania. A LOG4pro rendszer folyamatosan kap anyagigényeket a gyártásból, melyeket rendezés és optimalizálás után továbbít az adatgy?jtésre használandó mobil terminál vagy vonalkód olvasó részére. Az anyagkezel? elmegy a megjelölt raktárhelyre, hogy a megfelel? mennyiség? terméket el?készítse a kiadáshoz. Az el?készítés jelenthet egyszer? áttárolást, vagy átcsomagolást, de jelenthet el?írás (BOM) szerinti, különböz? cikkszámú és mennyiség? anyagok összecsomagolását, ún. kitting elvégzését. . A kezel? a tevékenységér?l a kezelt anyagok logisztikai egységei vonalkódjának leolvasásával küld információt. Az anyag kartonjára felíródik az adat, hogy lekerült a raktárhelyér?l, majd amikor a gyártásba ténylegesen átviszik, még egy RFID kapu is beolvassa a kódját, és a kartonjára ez az RFID kapun történ? áthaladás információ is felíródik.

További LOG4pro modulok:   
 

Kapcsolódó cikkek:
Milyen azonosítástechnikai eszközt érdemes használni? 
Ipari kialakítású vonalkódolvasók 1D, 2D olvasással is
Adatgy?jt?k kézi vagy targoncás használatra is
Vonalkódnyomtatók kis és nagy darabszámú nyomtatáshoz
RFID (rádiófrekcenciás azonosító) eszközök szaktudással
Fagy vagy magas h?állóság, különböz? méretek és formák - nyomtatási kellékanyagok
Címkefelrakó applikátorok a gyorsabb és egyszer?bb munkához
 


Hírek

„TUDD HOL A HELYE!” avagy termékkövetés helymeghatározás alapokon

Legújabb ipari környezetbe szánt megoldásunkban  egyesítettük a LOG4Pro termeléslogisztikai rendszerünket a folyamatos beltéri mozgás-, és útvonalfigyeléssel (RTLS megoldások). Az RTLS (Real Time Location System) megoldások olyan áttörést hozhatnak az anyagmozgatás automatizálásában, mellyel az eddig megközelíthetetlennek hitt korlátokat léphetjük át. Míg korábban az RFID technológia alkalmazásával egy raktárban a nagyobb területek (zónák) figyelése vált megoldottá, addig az RTLS helymeghatározó rendszerrel akár 1 méteres pontossággal, kisebb lokáció szint? megkülönböztetés érhet? el.

Miért fontos a gyártásban az olvasható és pontos vonalkód?

Napjainkban a gyártás automatizálása, a tétel követése és az összetev?k nyomon követhet?sége alapvet? elvárás. Számos gyártó és beszállító választja cégünk megoldásait a megbízható termékellen?rzéshez és adatrögzítéshez, így nyomon követhetik a kimen? termékeket és az alkatrészekre vonatkozó min?ségi követelményeket. Az olvasható, pontos vonalkódok és szövegek soha nem voltak még ennyire fontosak a gyártásban, ugyanis a min?ségbeli hiányosságok nem hatékony folyamatokhoz és leállásokhoz vezetnek. Az olvashatatlan vonalkódok esetében újracímkézés, újbóli beolvasás vagy akár a fontos információk manuális bevitele is el?fordulhat. A változó min?ség a gyártó oldalán emellett költséges meg nem felelési bírságokkal és egyéb büntetésekkel járhat, és a címkézett termék vélt min?ségét is rontja. 

CipherLab 9700 - Magas színvonalú adatgyűjtőcsalád, beltéri alkalmazásra kialakítva

A CipherLab kifejezetten a raktározás, az elosztó központok és a feldolgozóipar kihívást jelent? követelményeihez alkalmazkodva fejlesztette ki a 9700 termékcsaládot Windows® és Android operációs rendszerrel.
 
Az adatgy?jt? strapabíró ipari kialakításának köszönhet?en bármilyen környezetben vagy széls?séges körülmények között is könnyedén használható. Sokféle kódolvasási képességének köszönhet?en a felhasználók hatékonyan olvashatják be a nehezen elérhet? vonalkódokat is. A gyártó a 9700 termékcsaládot három különböz? billenty?zetverzióban kínálja (30 és 38 gombos numerikus, 53 gombos alfanumerikus billenty?zet LED háttérvilágítással). 
Vonalkód Rendszerház Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | Tel.: (+36 1) 436 7575 | Fax: (+36 1) 436 7555 | E-mail: info@vonalkod.hu