Alapanyag tárolás, előkészítés

A termeléshez szükséges anyagok és a félkész termékek egy része vásárolt áruként, külső beszállítóktól kerül be a gyártó céghez. A szállítmányérkeztetés, azonosítás, ellenőrzés, minősítés, átvétel, tárolási egység képzés, betárolás, helyre mozgatás lépései közben nagyon sok adatbevitelre, ellenőrzésre van szükség. A beérkező szállítási egységek automatikus azonosítását - amely a későbbi adatgyűjtéshez és nyomonkövetéshez (traceability) elengedhetetlen - a folyamatok irányítását, dokumentálását végzi a LOG4pro alapanyag kezelési modulja. A LOG4pro rendszerben használt folyamatoptimalizáló algoritmusok követik azt a lean rendszerekben használt általános elvet, mely szerint: „Az a művelet mely nem teremt értéket a termék vevője számára, az veszteséget okoz a termék gyártójának.”


A LOG4Pro által irányított anyagraktárak főbb jellemzői az alábbiak:

  • többféle betárolási stratégia használata, lokációgazdálkodás, (súly-, térfogat-kapacitás szerinti betárolás, anyagcikkszámhoz rendelhet? preferált zónák használata… stb.),
  • optimalizált betárolás vezérlés (pl. mozgatások számának minimalizálása, bejárási útvonalhossz minimalizálása),
  • különböző tárolási-, és kezelési módok használata (targoncás-tömbös, targoncás, vagy szűkfolyosós magas raktári állványos, kézi kiszolgálású galériás),
  • Cross-docking lehetőség,
  • átcsomagolás, szállítási-, és tárolási egységek közötti váltás vezérlése (adatok láncolása a logisztikai egységek váltása közben),
  • különböző kitárolási stratégiák kezelése, FIOF, FEFO, logikai egységek együtt tartása (pl. öntvény adagszám összetartás, gyártói LOT összetartás).
Az alapanyag kezelés modul speciális kiegészít?je a beérkeztetés, ellenőrzés adatait összegző beszállítói minősítést végző alrendszer, amely ISO minőségirányítási rendszer el?írásainak is megfelel, és amely lehetővé teszi:
  • a szabványos statisztikai mintavételi szabályok követését,
  • a vizsgálati eredmények alapján a beszállítók osztályba sorolását,
  • a termékek/beszállítók osztályozása alapján az átvételi mintavétel szabályozását.

Az alapanyag-kezelési folyamat főbb lépései:


Alapanyag bevételezés/betárolás: Mobil adatgyűjtő vagy vonalkódolvasó készülékek segítségével a beérkező logisztikai egységek információi bekerülnek a LOG4pro rendszerbe úgy, hogy minden egység egyedi azonosítót kap a későbbi nyomon-követhetőségért (traceability). Ehhez az azonosítóhoz rendeli a rendszer az egység jellemző adatait. (pl. beszállító cég, beérkezés időpontja, minőségi ellenőrzés adatai, minőségi státusza), gyártói lot/sarzsszám stb.) A raktári tárolási helyet a rendszer a kiválasztott betárolási stratégia és optimalizáló eljárások használatával határozza meg.

Alapanyag előkészítés gyártásba adásra/anyagkiadás/kitting: A gyártási anyagellátási rendszer feladata a termelés anyagigényeinek folyamatos kielégítése. A folyamat kellően gyors, jól irányított és visszakövethető (traceability) kell, legyen ahhoz, hogy a lean elveinek is megfeleljen. Mindezt persze a felhasznált erőforrások (anyagkezelő személyzet, használt gépek, csomagolóanyag, tárolt készlet) lehető legalacsonyabb szinten való tartásával kell megvalósítania. A LOG4pro rendszer folyamatosan kap anyagigényeket a gyártásból, melyeket rendezés és optimalizálás után továbbít az adatgyűjtésre használandó mobil terminál vagy vonalkód olvasó részére. Az anyagkezelő elmegy a megjelölt raktárhelyre, hogy a megfelelő mennyiségű terméket előkészítse a kiadáshoz. Az előkészítés jelenthet egyszerű áttárolást, vagy átcsomagolást, de jelenthet előírás (BOM) szerinti, különböző cikkszámú és mennyiségű anyagok összecsomagolását, ún. kitting elvégzését. A kezelő a tevékenységéről a kezelt anyagok logisztikai egységei vonalkódjának leolvasásával küld információt. Az anyag kartonjára felíródik az adat, hogy lekerült a raktárhelyéről, majd amikor a gyártásba ténylegesen átviszik, még egy RFID kapu is beolvassa a kódját, és a kartonjára ez az RFID kapun történő áthaladás információ is felíródik.

További LOG4pro modulok:   
 

Kapcsolódó cikkek:
Milyen azonosítástechnikai eszközt érdemes használni? 
Ipari kialakítású vonalkódolvasók 1D, 2D olvasással is
Adatgyűjtők kézi vagy targoncás használatra is
Vonalkódnyomtatók kis és nagy darabszámú nyomtatáshoz
RFID (rádiófrekcenciás azonosító) eszközök szaktudással
Fagy vagy magas hőállóság, különböző méretek és formák - nyomtatási kellékanyagok
Címkefelrakó applikátorok a gyorsabb és egyszerűbb munkához
 


Hírek

„TUDD HOL A HELYE!” avagy termékkövetés helymeghatározás alapokon

Legújabb ipari környezetbe szánt megoldásunkban  egyesítettük a LOG4Pro termeléslogisztikai rendszerünket a folyamatos beltéri mozgás-, és útvonalfigyeléssel (RTLS megoldások). Az RTLS (Real Time Location System) megoldások olyan áttörést hozhatnak az anyagmozgatás automatizálásában, mellyel az eddig megközelíthetetlennek hitt korlátokat léphetjük át. Míg korábban az RFID technológia alkalmazásával egy raktárban a nagyobb területek (zónák) figyelése vált megoldottá, addig az RTLS helymeghatározó rendszerrel akár 1 méteres pontossággal, kisebb lokáció szint? megkülönböztetés érhető el.

Miért fontos a gyártásban az olvasható és pontos vonalkód?

Napjainkban a gyártás automatizálása, a tétel követése és az összetevők nyomon követhetősége alapvető elvárás. Számos gyártó és beszállító választja cégünk megoldásait a megbízható termékellenőrzéshez és adatrögzítéshez, így nyomon követhetik a kimenő termékeket és az alkatrészekre vonatkozó minőségi követelményeket. Az olvasható, pontos vonalkódok és szövegek soha nem voltak még ennyire fontosak a gyártásban, ugyanis a minőségbeli hiányosságok nem hatékony folyamatokhoz és leállásokhoz vezetnek. Az olvashatatlan vonalkódok esetében újracímkézés, újbóli beolvasás vagy akár a fontos információk manuális bevitele is el?fordulhat. A változó minőség a gyártó oldalán emellett költséges meg nem felelési bírságokkal és egyéb büntetésekkel járhat, és a címkézett termék vélt minőségét is rontja. 

CipherLab 9700 - Magas színvonalú adatgyűjtőcsalád, beltéri alkalmazásra kialakítva

A CipherLab kifejezetten a raktározás, az elosztó központok és a feldolgozóipar kihívást jelent? követelményeihez alkalmazkodva fejlesztette ki a 9700 termékcsaládot Windows® és Android operációs rendszerrel.
 
Az adatgyűjtő strapabíró ipari kialakításának köszönhetően bármilyen környezetben vagy szélsőséges körülmények között is könnyedén használható. Sokféle kódolvasási képességének köszönhetően a felhasználók hatékonyan olvashatják be a nehezen elérhető vonalkódokat is. A gyártó a 9700 termékcsaládot három különböző billentyűzetverzióban kínálja (30 és 38 gombos numerikus, 53 gombos alfanumerikus billentyűzet LED háttérvilágítással). 
Vonalkód Rendszerház Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | Tel.: (+36 1) 436 7575 | Fax: (+36 1) 436 7555 | E-mail: info@vonalkod.hu