Termelési adatgyűjtés

A termelési folyamatok digitális leképezésére tervezett LOG4pro gyártási rendszer lehetővé teszi a munkadarabok nyomonkövetését (traceability) egyedi vagy gyártási sorozat szinten. Többszintű gyártás esetén az adatgyűjtéssel a LOG4pro rendszer képes a saját gyártású félkész termékek, előszerelt részegységek követésére is. A beépülő anyagok és összeépülő részegységek adatait öröklik a követett munkadarabok egészen a kiszállításig. Így a késztermék minden fontos gyártási adata elektronikus formában, a szabványoknak megfelelő módon dokumentált anélkül, hogy erre külön adminisztratív apparátust kéne fenntartani. A gyártási folyamatok közbeni adatgyűjtés lehetővé teszi a visszakövethetőségen túl, az irányítási ellenőrzési logikák integrálását is, így az ellenőrzött folyamatokkal megelőzhetők a selejtek il. követlen keletkezésükkor jelezhetők a hibák. A tranzakcióadatok, OEE információk elemzésével a munkahelyi folyamatoptimalizálás is megalapozottabbá válik. A lean elveit követve kiszűrhetők a nem értékteremtő tevékenységek. Az anyagellátási modullal kiegészítve a saját gyártású részegységek termelési vagy raktári területen való tárolására és a termelés különböző metodika szerinti (pl. supermarket kezelés), kiszolgálására is lehetőség nyílik.

A termelési adatgyűjtés modul főbb sajátosságai:

  • Lehetővé teszi a termékek gyártási adatainak rögzítését, szabványok által előírt dokumentálását, hosszú távú visszakereshetőségét. Teljes értékű traceability rendszer.
  • A termelési program és az aktuális gyártási adatok alapján határozza meg, és követi folyamatosan a termelési helyek anyagigényét, így biztosítva a húzó rendszerű anyagellátás megvalósításához szükséges adatokat.
  • A munkadarabok státuszának technológiai pontok közötti állításával, ellenőrzésével kizárja a hibássá vált darabok további megmunkálását, ezzel megelőzi a további veszteséget.
  • A gyártási tervek alapján lehetőséget ad a gyártási finomprogram rögzítésére, mért adatokon alapuló, különböző szempontok szerinti optimalizálására.

A termelés közbeni adatgyűjtés, folyamatkontroll, nyomonkövetés mind a LOG4pro rendszer alapfunkcióként biztosított lehetősége, mivel:

  • folyamatosan regisztrálja az adatgyűjtéssel a megadott technológiai pontokon a meghatározott gyártástechnológiai adatokat, a folyamatok, részfolyamatok ütemidejét, lehetőséget adva, adatot szolgáltatva az esetleges folyamatvizsgálat és rendszeroptimalizálás (SPC rendszerek) számára;
  • nyomonkövethetővé teszi (traceability) a gyártás és raktározás teljes folyamatában a résztvevő anyagokat, beépülő, összeépülő egységeket, teljes termékeket így biztosítva egyrészt a vevői reklamációk gyors kezelését, másrészt az esetleges gyártási-, és anyaghibákból adódó veszteségek minimalizálását (visszahívott termékmennyiség minimalizálása);
  • lehetőséget ad a selejt anyagok, termékek elkülönítésére, a javítási folyamatok követésére, irányítására;
  • a termeléslogisztika folyamatainak felügyelete közben gyűjtött adatok alapján lehetőséget biztosít az érintett folyamatok vizsgálatára, adott szempontok szerinti optimalizálására. A beépített intelligens folyamatoptimalizáló rendszer segítségével a logisztikai szakemberek folyamatosan követhetik az általuk definiált kulcs hatékonysági mutatókat (KPI érték). Azok változásának figyelésével lehetőségük van a rendszerparaméterek módosítására, és így a folyamatok javítására. Az elméleti szabályok által adott irányvonalat a helyi adottságoktól függő konkrét adatokkal kombinálva hozható létre az optimalizált belső termeléslogisztikai rendszer, mely lehetővé teszi a készletszintek minimalizálását, az átfutási idők csökkentését, az üzemeltetéshez szükséges emberi, és anyagi ráfordítások minimalizálását a lean elveknek megfelelően.

A folyamat lépései:


Alkatrész és részegység gyártás:A termékek a gyártási folyamat során minden rajtuk elvégzett művelet után újabb adattal gazdagodnak a gyártási rendszerben. Egyedi azonosítójukat az automatikus termékazonosító rendszer eszközeivel leolvasva, a termékek elektronikus kartonjára rögzíthetők ezek az információk, melyek később lekérdezhetők és felhasználhatók ellenőrzésre, a termelési folyamat optimalizálására.

Végső összeszerelés: A végső összeszereléshez szükséges részegységek az anyagellátó rendszer által vezérelt módon az adott munkahelyre kerülnek. Ezen a munkahelyen minden követendő alkatrész, vagy annak logisztikai egysége azonosítóval van ellátva. Ezeket az azonosítókat beolvasva a LOG4pro rendszer a háttérben összekapcsolja az anyagokról, részegységekről rendelkezésre álló, korábban rögzített adatokat a késztermékkel. Így minden szükséges gyártási, technológiai adat a termelés befejeztével a késztermékhez rendelve rendelkezésre áll. Az adatgyűjtő rendszer így biztosítja a termék és a gyártás visszakövethetőségét.

További LOG4pro modulok:Hírek

A gyártási folyamatok visszakövetője - Összehangolt logisztika

A gyártási folyamatok visszakövethetősége mindig is nagy fontossággal bírt a vállalatok számára, hiszen egy optimálisan működő rendszerrel csökkenthetők a vevői reklamációk, és jelentősen növelhető az ügyfél-elégedettség.

Szerelősori Monitoring Rendszer – Egy magyarországi autóipari beszállító számára

AZ ELVÁRÁS – a gyártási hatékonyság növelése

A termelési tevékenység folyamatos monitorozása annak érdekében, hogy a begyűjtött státusz adatok elemzésével felismerhetőek legyenek a lefedett gyártási folyamatnak azon a pontjai, amelyek javítása által a gyártási hatékonyság növelhető.

 

ELŐADÁST TARTOTTUNK ELEKTRONIKAI IPARI SUPPLY CHAIN KONFERENCIÁN

2017. május 24-én, Budaörsön megrendezésre kerülő Elektronikai Ipari Supply Chain Konferencián Schwirg László cégvezetőnk Integrált szigetrendszer termelési rendszerek fokozatos kialakítására címmel tartott előadást.

 

Vonalkód Rendszerház Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | Tel.: (+36 1) 436 7575 | Fax: (+36 1) 436 7555 | E-mail: info@vonalkod.hu