LOG4pro termeléslogisztika

A termelő cégeknél az üzleti siker eléréséhez a folyamatosan változó vevői elvárásokhoz dinamikusan igazodni képes, erőforrás-felhasználás szempontjából sokrétűen folyamatoptimalizált termelési (gyártási) rendszerre van szükség. A jól megtervezett folyamatok állandó felügyelete, finomhangolása, nyomonkövethetősége (traceability) elengedhetetlen. A veszteségforrások felderítése és kiiktatása, az értékteremtő folyamatok összehangolása, valamint a minél hatékonyabb gyártási folyamatoptimalizálás ma már a korszerű LEAN alapelveket alkalmazó termelési (gyártási) rendszerek beépített sajátossága. A lean rendszer a vevő értékeit veszi figyelembe, de a vállalaton belüli osztályok munkatársainak értékeit is számításba veszi. Ahhoz, hogy a gyárkapun belüli lean elvű értékteremtő folyamatokat állandó felügyelet alatt tarthassuk, folyamatos, óriási mennyiségű adatgyűjtésre van szükség. A termelési adatgyűjtés után a kiértékeléskor előálló információk komoly termelési (gyártási) tényezővé válnak, melyek minősége, rendezettsége és időbeni rendelkezésre állása komoly versenyelőnyhöz juttatja a vállalkozásokat. Ennek a gondolatnak a jegyében készült a LOG4Pro szoftvercsalád.

A LOG4pro nem más, mint a cégek termelés-logisztikai folyamatait (alapanyag kezelés, gyártási anyagellátás, termelési adatgyűjtés, készárukezelés) informatikai eszközökkel leképezni, jellemezni és irányítani képes szoftvercsomag. Fő részei a termeléslogisztika egyes területeire kifejlesztett, azokat koncentráltan kezelni képes modulok, melyek architektúra és adattárház szinten közös elemekből vannak felépítve. Így összehangolt integrált gyártási rendszert képesek alkotni, de igény esetén a részterületek feladatait önállóan is képesek ellátni.

LOG4pro modulok:


Hírek

LOG4Pro gyártási anyagirányítási rendszer az építőiparban

Termékazonosítás RFID technológiával

A termelés folyamatos, megbízható anyagellátásának megvalósítása mindig is nagy kihívást jelent. A Vonalkód Rendszerház által fejlesztett LOG4Pro rendszer olyan modulárisan felépített termeléslogisztikai megoldás, amely a logisztikai ismereteket az automatikus azonosítás több évtizedes tapasztalatával ötvözi. Az automatikus azonosítástechnika / RFID technológia az elmúlt években egyre inkább a gyártási és termelési folyamat része lett, amelynek segítségével lehetővé vált egy termék teljes körű követése, a gyártási folyamat kezdetétől egészen a kiszállításig.

Autóipari termeléskontroll

A világgazdaság húzóerejét jelentő autóipari szektorban minden beszállító számára a jól szervezett, visszakövethető és gazdaságos gyártás a versenyképesség záloga. A versenyképes gyártás megvalósításához pedig kiemelten fontos az innováció, és a folyamatos fejlesztés mind a gyártástechnológia, mind a belső logisztikai folyamatok területén, hiszen enélkül a gyártók nem tudnak lépést tartani megrendelőik szigorú előírásaival. Továbbá az előírt minőségi, mennyiségi, időbeni teljesítés mellett a termékek visszakövethetőségét is biztosítaniuk kell. Gyártási hiba esetén nagyságrendekkel kisebb ráfordítást igényel az alkatrészek visszahívása, ha pontosan visszakereshető, mely egységek érintettek a hiba kialakulásában, mivel így nem szükséges egy adott időszakban gyártott összes termék visszahívása. A gyártási adatok gyűjtése a visszakövethetőség szempontjából elengedhetetlen, és további előnyt jelent a termelési folyamatokban az egyes műveletek, műveletsorok végrehajtásának időigényéről folyamatosan gyűjtött adatok felhasználása.

Anyagellátás biztosítása az autóiparban LOG4pro megoldással

Az autóiparban a termelés folyamatos, megbízható anyagellátásának megvalósítása mindig nagy kihívás a logisztikának. A termelés számára biztonságos anyagellátás fenntartásának hagyományos útja a „megnyugtatóan” nagy készletek képzése, aminek azonban meglehetősen fájdalmas költségvonzata van. Ezért a korszerű logisztikai folyamatokban más utat kell találnunk, amely nem a készletek növelésével, hanem a megfelelő szervezési módszerekkel a készletek és a kiszolgálási idő csökkentésével biztosítják a termelés folyamatos anyagellátását. Ennek köszönhetően a termelésben levő készlet jelentősen csökkenthető.

Vonalkód Rendszerház Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | Tel.: (+36 1) 436 7575 | Fax: (+36 1) 436 7555 | E-mail: info@vonalkod.hu