Termelési adatgyűjtés

A termelési folyamatok digitális leképezésére tervezett LOG4pro gyártási rendszer lehet?vé teszi a munkadarabok nyomonkövetését (traceability) egyedi vagy gyártási sorozat szinten. Többszint? gyártás esetén az adatgy?jtéssel a LOG4pro rendszer képes a saját gyártású félkész termékek, el?szerelt részegységek követésére is. A beépül? anyagok és összeépül? részegységek adatait öröklik a követett munkadarabok egészen a kiszállításig. Így a késztermék minden fontos gyártási adata elektronikus formában, a szabványoknak megfelel? módon dokumentált anélkül, hogy erre külön adminisztratív apparátust kéne fenntartani. A gyártási folyamatok közbeni adatgy?jtés lehet?vé teszi a visszakövethet?ségen túl, az irányítási ellen?rzési logikák integrálását is, így az ellen?rzött folyamatokkal megel?zhet?k a selejtek il. követlen keletkezésükkor jelezhet?k a hibák. A tranzakcióadatok, OEE információk elemzésével a munkahelyi folyamatoptimalizálás is megalapozottabbá válik. A lean elveit követve kisz?rhet?k a nem értékteremt? tevékenységek. Az anyagellátási modullal kiegészítve a saját gyártású részegységek termelési vagy raktári területen való tárolására és a termelés különböz? metodika szerinti (pl. supermarket kezelés), kiszolgálására is lehet?ség nyílik.

A termelési adatgy?jtés modul f?bb sajátosságai:

  • Lehet?vé teszi a termékek gyártási adatainak rögzítését, szabványok által el?írt dokumentálását, hosszú távú visszakereshet?ségét. Teljes érték? traceability rendszer.
  • A termelési program és az aktuális gyártási adatok alapján határozza meg, és követi folyamatosan a termelési helyek anyagigényét, így biztosítva a húzó rendszer? anyagellátás megvalósításához szükséges adatokat.
  • A munkadarabok státuszának technológiai pontok közötti állításával, ellen?rzésével kizárja a hibássá vált darabok további megmunkálását, ezzel megel?zi a további veszteséget.
  • A gyártási tervek alapján lehet?séget ad a gyártási finomprogram rögzítésére, mért adatokon alapuló, különböz? szempontok szerinti optimalizálására.

A termelés közbeni adatgy?jtés, folyamatkontroll, nyomonkövetés mind a LOG4pro rendszer alapfunkcióként biztosított lehet?sége, mivel:

  • folyamatosan regisztrálja az adatgy?jtéssel a megadott technológiai pontokon a meghatározott gyártástechnológiai adatokat, a folyamatok, részfolyamatok ütemidejét, lehet?séget adva, adatot szolgáltatva az esetleges folyamatvizsgálat és rendszeroptimalizálás (SPC rendszerek) számára;
  • nyomonkövethet?vé teszi (traceability) a gyártás és raktározás teljes folyamatában a résztvev? anyagokat, beépül?, összeépül? egységeket, teljes termékeket így biztosítva egyrészt a vev?i reklamációk gyors kezelését, másrészt az esetleges gyártási-, és anyaghibákból adódó veszteségek minimalizálását (visszahívott termékmennyiség minimalizálása);
  • lehet?séget ad a selejt anyagok, termékek elkülönítésére, a javítási folyamatok követésére, irányítására;
  • a termeléslogisztika folyamatainak felügyelete közben gy?jtött adatok alapján lehet?séget biztosít az érintett folyamatok vizsgálatára, adott szempontok szerinti optimalizálására. A beépített intelligens folyamatoptimalizáló rendszer segítségével a logisztikai szakemberek folyamatosan követhetik az általuk definiált kulcs hatékonysági mutatókat (KPI érték). Azok változásának figyelésével lehet?ségük van a rendszerparaméterek módosítására, és így a folyamatok javítására. Az elméleti szabályok által adott irányvonalat a helyi adottságoktól függ? konkrét adatokkal kombinálva hozható létre az optimalizált bels? termeléslogisztikai rendszer, mely lehet?vé teszi a készletszintek minimalizálását, az átfutási id?k csökkentését, az üzemeltetéshez szükséges emberi, és anyagi ráfordítások minimalizálását a lean elveknek megfelel?en.

A folyamat lépései:


Alkatrész és részegység gyártás:A termékek a gyártási folyamat során minden rajtuk elvégzett m?velet után újabb adattal gazdagodnak a gyártási rendszerben. Egyedi azonosítójukat az automatikus termékazonosító rendszer eszközeivel leolvasva, a termékek elektronikus kartonjára rögzíthet?k ezek az információk, melyek kés?bb lekérdezhet?k és felhasználhatók ellen?rzésre, a termelési folyamat optimalizálására.

Végs? összeszerelés: A végs? összeszereléshez szükséges részegységek az anyagellátó rendszer által vezérelt módon az adott munkahelyre kerülnek. Ezen a munkahelyen minden követend? alkatrész, vagy annak logisztikai egysége azonosítóval van ellátva. Ezeket az azonosítókat beolvasva a LOG4pro rendszer a háttérben összekapcsolja az anyagokról, részegységekr?l rendelkezésre álló, korábban rögzített adatokat a késztermékkel. Így minden szükséges gyártási, technológiai adat a termelés befejeztével a késztermékhez rendelve rendelkezésre áll. Az adatgy?jt? rendszer így biztosítja a termék és a gyártás visszakövethet?ségét.

További LOG4pro modulok:Hírek

„TUDD HOL A HELYE!” avagy termékkövetés helymeghatározás alapokon

Legújabb ipari környezetbe szánt megoldásunkban  egyesítettük a LOG4Pro termeléslogisztikai rendszerünket a folyamatos beltéri mozgás-, és útvonalfigyeléssel (RTLS megoldások). Az RTLS (Real Time Location System) megoldások olyan áttörést hozhatnak az anyagmozgatás automatizálásában, mellyel az eddig megközelíthetetlennek hitt korlátokat léphetjük át. Míg korábban az RFID technológia alkalmazásával egy raktárban a nagyobb területek (zónák) figyelése vált megoldottá, addig az RTLS helymeghatározó rendszerrel akár 1 méteres pontossággal, kisebb lokáció szint? megkülönböztetés érhet? el.

Miért fontos a gyártásban az olvasható és pontos vonalkód?

Napjainkban a gyártás automatizálása, a tétel követése és az összetev?k nyomon követhet?sége alapvet? elvárás. Számos gyártó és beszállító választja cégünk megoldásait a megbízható termékellen?rzéshez és adatrögzítéshez, így nyomon követhetik a kimen? termékeket és az alkatrészekre vonatkozó min?ségi követelményeket. Az olvasható, pontos vonalkódok és szövegek soha nem voltak még ennyire fontosak a gyártásban, ugyanis a min?ségbeli hiányosságok nem hatékony folyamatokhoz és leállásokhoz vezetnek. Az olvashatatlan vonalkódok esetében újracímkézés, újbóli beolvasás vagy akár a fontos információk manuális bevitele is el?fordulhat. A változó min?ség a gyártó oldalán emellett költséges meg nem felelési bírságokkal és egyéb büntetésekkel járhat, és a címkézett termék vélt min?ségét is rontja. 

CipherLab 9700 - Magas színvonalú adatgyűjtőcsalád, beltéri alkalmazásra kialakítva

A CipherLab kifejezetten a raktározás, az elosztó központok és a feldolgozóipar kihívást jelent? követelményeihez alkalmazkodva fejlesztette ki a 9700 termékcsaládot Windows® és Android operációs rendszerrel.
 
Az adatgy?jt? strapabíró ipari kialakításának köszönhet?en bármilyen környezetben vagy széls?séges körülmények között is könnyedén használható. Sokféle kódolvasási képességének köszönhet?en a felhasználók hatékonyan olvashatják be a nehezen elérhet? vonalkódokat is. A gyártó a 9700 termékcsaládot három különböz? billenty?zetverzióban kínálja (30 és 38 gombos numerikus, 53 gombos alfanumerikus billenty?zet LED háttérvilágítással). 
Vonalkód Rendszerház Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | Tel.: (+36 1) 436 7575 | Fax: (+36 1) 436 7555 | E-mail: info@vonalkod.hu